СЛУХ

Ушите не са за това – да възприемат клевета и нечисти думи, а за да чуват Божиите слова и всеки глас, който достига до нас от хората, птиците и други същества в прослава на техния Творец. 

(Свщмчк Петър Дамаскин)